Hulladék zsidó 'ügyész, bíró, rendőr' ganéku-paca
Írta: postaimre - Dátum: 2012 04 18 ¦ 15:16:40
címzett: Orbán; Police; brfk; katonai; Nemzetbiztonsá.; Nemzetbiztonsá.
Már egyszer tettem feljelentést ebben az ügyben is a tetves zsidaj ügyész - és rendőrseggeknek, de hát ez a Keresztes zsidó nem semmi kápó. Gyerekek, benneteket tényleg csak tűzzel vassal lehet megfékezni, úgy látom! Patkány zsidó horda, remélem hamarosan nem a jog mezején, hanem a hullaházban szemlézhetünk már benneteket! Úgy látom az alábbi felemlegetett nevek alapján, magyar nincs közte, ez mind egy szálig zsidó-féreg a javából. Csak stílszerűen: Halál rátok!
Posta Imre

Teljes hír
címzett: Orbán; Police; brfk; katonai; Nemzetbiztonsá.; Nemzetbiztonsá.
Már egyszer tettem feljelentést ebben az ügyben is a tetves zsidaj ügyész - és rendőrseggeknek, de hát ez a Keresztes zsidó nem semmi kápó. Gyerekek, benneteket tényleg csak tűzzel vassal lehet megfékezni, úgy látom! Patkány zsidó horda, remélem hamarosan nem a jog mezején, hanem a hullaházban szemlézhetünk már benneteket! Úgy látom az alábbi felemlegetett nevek alapján, magyar nincs közte, ez mind egy szálig zsidó-féreg a javából.

Csak stílszerűen: Halál rátok!

Posta ImreKöteles példányok


Szia!
Történetem összefoglalva bírói, ügyészi bűnbandáról szól, amelyben részt vesznek csont elmebetegek, persze egy rendőr tábornok rokonnal a háttérben és egy Fapadosnak nevezett csaló csapat, nagy összegre elkövetett csalás, vesztegetés és tíz közokirat hamisítás stb. Az egyik szereplő a csökkent szellemi képességű Vannai József, aki fizetés nélkül távozott a lakásomból és még fel is jelentett. A feljelentést befogadó a ceglédi bíróságon közokirat hamisítást követett el, mert összevonta a polgári peres eljárást a magán vádas eljárással, ami önmagában is törvénytelen, de a magán vádas eljárás 30 napos határideje lejárt, sőt a hatvan napot is meghaladta. Megtévesztő módon 1.-es és 2.-es jelzéssel látták el a Trójai falóként használt iratot és aljas módon csak egy példányt küldtek belőle, pedig a feleségemnek is kapnia kellett volna, de ezt is szándékosan tették. Corpus delicti 14021/ü/30828/201/2 a 2011.01.13.-i érkeztetés és a hivatkozott 2010.1110.-i dátum! Ezután a többszörösen alkalmatlan bírónő, dr.Márta Mária - többek között mentálisan is alkalmatlan - öt rendbeli közokirat hamisítást követett el: 13.B.20/2011/5 duplán hamisítva, sőt maga a jegyzőkönyv önmagában véve közokirat hamisítás, mert alaptalan és törvénytelen! 13.B.20/2011/6-os számon és 13.B.99/2011-es számon kétszeresen. Utóbbi három esetben a hamis vád bűntettét is elkövette és mindezt bűnszövetségben. Vannai József fizetési meghagyást adott be ellenünk a monori közjegyzőnél, amit mi időben kifogásoltunk és bizonyítékokkal alátámasztva megcáfoltunk! A bűnbanda újabb tagja Takácsné dr. Seres Sára a közben polgári peressé alakult eljárást egy beteg bírónőre osztotta ki, így a tárgyalás elmaradt, majd ő hozott ítéletet, amiben elutasította Vannai keresetét, ugyanakkor a jegyzőkönyvet meghamisította! Ez a közokirat hamisító bűnöző is Monoron lakik, ráadásul ő a helyi bíróság elnöke! Aljas hamisításának a "jogerőre" emelkedése:1.P.20.014./2011/10. Cegléden tehát hét közokirat hamisítás történt, három rendbeli hamis vád és bűnszervezetben való elkövetés, amibe beletartozik a helyi kollaboráns ügyészség is. Megjegyezném, hogy a rendőr tábornok rokon nincs egyedül a szellemi fogyatékosságban, mert az egyik gyereke ön és közveszélyes, a másik zárt osztályon van, a harmadik szintén gyogyós és az élettársa is kóros elmeállapotú. Itt kapcsolódik a történethez a Fapadoskönyv.hu Kft , Farkas András, Béky Lóránd és Kőrössi P.József vezetésével, akik elktronikus kiadási jogot vásároltak attól a jogutódtól, akitől én megvettem a papír alapú kiadás jogát, de mivel ez egy csaló banda, ezért törvénytelenül érdekeimet sértve könyv formájában is kiadták. A 22.P.22.290/2011/3 -as jegyzőkönynél a fapadosok megvesztegették az eljáró Kovaliczky Ágota bírónőt, aki Nasztvogel Katalin jegyzőkönyv vezetővel egyetemben közokirat hamisítást követtek el, természetesen bűnszövetségben a fapadosokkal. A hamisítás lényege, hogy a fapadosok, alperesek ügyvédje azt mondta a tárgyaláson, hogy egyesével gyártják a könyveket és mindegyiknek külön ISBN száma van. Miután rájöttek, hogy ez hazugság, mivel én értek hozzá és közöltem, hogy akkor a kiadott könyveknek megfelelően az előírt köteles példányokat is be kell szolgáltatni, ami önmagában is kizárja azt, hogy valaki egyesével nyomtasson könyveket. Jelen esetben a fapadosok által kiadott honlapjukon szereplő 1327 db könyv esetében 66 millió 350 ezer forintos csalást követtek el és 1327 corpus delicti bizonyítja mindezt! Ugyanakkor 6635 db köteles példánnyal is tartoznak az OSZK-nak! A csalás lényege a szokásos Trójai módszer, az elektronikus és a nyomtatott kiadásnak is külön ISBN számmal kellene rendelkeznie, de eme csaló banda csak egyet használ jogtalanul és törvénytelenül, viszont azt Barba trükként az online kiadvány nyomtatott példányaként jegyezteti be! Mindezt corpus delicti alátámasztja az OSZK részéről Csirmazné Rezi Éva is aki a Fővárosi bíróság megkeresésére válaszolva közli, hogy minden egyes a fapadosok által kiadott esetben törvénytelenül csak egy köteles példányt küldenek és azt is minden esetben jogtalanul fél évvel később! Tehát a fapados csaló banda bűnlajstroma, nagy értékre elkövetett csalás bűnszövetségben Btk. 318. & (1) (2) a és c valamint bűnszervezetben elkövetett vesztegetés. Ezen kívül a törvényes jogutódokat is becsapják, mert az e-könyveknél ún. "láthatatlan" azonosítót alkalmaznak, ami abszurdum és a csalásuk corpus delictije, kizárja, hogy egy jogtulajdonos a láthatatlan azonosítóval ellátott letöltést ellenőrizze. Közben az általam perelt szerző törvényes jogutóda szerződés megszegése címén megszüntette a fapadosokkal a megállapodást - corpus delicti -, de eme becstelen bűnözők - Farkas András, Béky Lóránd és Körössi P.József - a mai napig nem tartják be azt és törvénytelenül bitorolják a jogokat! Börtönbe velük! A két történet kapcsolódik az általam feljelentett ceglédi bűnbanda okán a Központi Nyomozó Főügyészségen tett meghallgatásommal. Ott egy Bárány Sándor nevű ügyész bűnöző meghamisította a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezető Freybergerné Kovács Teréz segítségével. Az, hogy ez a Bárány milyen hazug és elvetemült bűnöző, jól mutatja, hogy a szobatársa, bizonyos Madej Réka is jelen volt az én beleegyezésem nélkül! Nemcsak a hívó állapotban lévő telefonommal, de corpus delicti magával a jegyzőkönyvvel is tudom bizonyítani, hogy Bárány Sándor hazug, jellemtelen közokirat hamisító bűnöző! A hülye ügyész lemásolt egy paragrafust, amit szándékosan adtam a kezébe és nemcsak a törvényhez tartozó információt tartalmaz! Akinek nincs annyi esze, hogy tudja, hogy hivatalos személyként hogyan kell eljárnia és nem ismeri a megfelelő törvényt és "le kell másolnia" az egy idióta és nem ügyész nem mellesleg közokirat hamisító bűnöző! A Bárány nevű közokirat hamisító bűnözőnek bűntársa is van egy Keresztes Imre nevű ügyész személyében.
Miután feljelentettem Bárány Sándort közokirat hamisításért és egyéb bűncselekmények elkövetése miatt, a címzetes főbarom Keresztes válaszolt és azt írta aljas, hazug módon, hogy én kizárási kérelmet terjesztettem elő! Ez többszörösen is hazugság, ugyanis a mellékletet elsőre nem adta át Bárány Sándor, ezért a fiamat meghatalmazással láttam el és elküldtem hozzá. Előtte felhívtam és azt a választ kaptam, hogy rendben oda adja. De ismét hazudott ez a bűnöző, mert "kérelemként" iktatták és azt mondták a fiamnak, hogy majd felhívják! Ismét hazudtak! A meghatalmazást a feleségem írta kézzel, ezért ha ezt használta a Kersztes nevű ügyész bűnöző ún.kizárási kérelemként, akkor ő is közokirat hamisítást követett el! Ráadásul ez az idióta Kersztes gyanúsítottnak nevezett! Természetesen feljelentettem bűnpártolás miatt és megkérdeztem tőle, hogy mikor beszélt utoljára a pszichiáterével! A Bárány és a Keresztes nevű ügyész bűnözők nevéhez fűződik az is, hogy eme két címeres gazember megtagadta a nyomozást a 66 millió háromszázötven ezres csalást elkövető Fapadosok ellen is, sőt egyértelműen a Kovaliczky-Naszvogel közokirat hamisító páros és a csaló fapados bűnbanda mellé álltak! Ezt is okirattal corpus delicti tudom bizonyítani, hiszen a március 27.-én megtett feljelentésemre már 29.-én a fapados bűnbanda ún. előkészítő iratot nyújtott be és a nagyképű Farkas András ebben visszatér a meghamisított közokiratban elmondottakhoz annyiban, hogy kijelenti: "mely részben pontosítja az alperesi képviselőnek a tárgyaláson tett nyilatkozatát is"...
Farkas András itt ellentmond az őt az első tárgyaláson képviselő Medgyesi Andrásnak! Persze a közokirat hamisításról se feledkezzünk meg! A megbízói szerződés 4. pontjával akarják ezt a duplagondolt legalizálni, de egyértelmű, hogy egy visszadátumozott szerződésről van szó, hiszen Farka úrnak fél éve volt arra, hogy ügyvédet fogadjon és a tárgyalás előtti napra dátumozott szerződés hamis, mert így akarja a hazugságaikat igazolni! "A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az idő rövidsége miatt az első tárgyaláson szóban tudja előterjeszteni a védekezést, de a további esetleges tárgyalások írásbeli előkészítést igényelnek, amelyekhez a szakmai adatokat a Megbízónak kell szolgáltatnia." A fél év mellett azért a csaló banda vezetőjének Farkas Andrásnak azért arra volt ideje, hogy 3 könyv után két évre! -egy héttel a tárgyalás előtt 13 ezret utaljon a súlyosan beteg,40%-os tüdővel betegeskedő jogutódnak! Ha másokkal is ezt művelik, akkor cirka 150 millióval rövidítik meg a jogutódokat! A két bűnöző ügyész Bárány és Keresztes ismét színre lépnek, mert a kollaboráns szintén bűnöző Legfelsőbb Ügyészség nekik továbbította a Keresztes ellen megtett feljelentésemet! Ez már az aljas ügyészi bűnözés teteje, hogy feljelentem a Keresztest és hozzá továbbítják a feljelentést! 1.Nyom.216/2012/16-I. számú határozatban ezen elme betegek ismételten kizárási kérelemről hazudoznak és "kijavítják" a gyanúsított szót feljelentőre, hogy tévesen jelölték meg a mondat alanyát és a kijavítás a határozat egyéb rendelkezéseit és indoklásait nem érinti. A főbarom Keresztes neve van rá gépelve, de a "címzetes" elme beteg és a többi az nincs ráírva, viszont a közokirat hamisító ügyész bűnöző Bárány írta alá és a dátum 2011.április 11 !
Ketrecbe velük!

2012.04.17. Gyurkó Tibor Zoltán