A rendszer illegitim!
rta: postaimre - Dtum: 2010 10 27 ¦ 14:18:55
Tegnap végre megérkezett a Ráckevei Városi Ügyészségtõl az Nemzeti Nyomoroncok Irodának újabb haladékot adó határozata, amely meghosszabbítja a „nyomozást” az általuk már korábban „alapos” közösség elleni izgatás bûntette ügyében. Valami Velez Tibor sk. jegyzi a levelet, ha már le-velez-nek velem. Remélem, nem egy õsi szkíta-hun névrõl, hanem egy spanyol-askenázi vonalról van itt is szó, mert különben nehezen érteném a miértet. Azért nem volt elég eddig az idõ a „nyomozásra”, mert elmeorvosi szakértõk nyilatkozatát kell még bevárniuk, kihallgatniuk és egyéb eljárási cselekményeket kell még elvégezniük, hogy eldönthessék, mennyire idióták.
Kedves ügyészek és NNI-s semmirekellõk, van egy javaslatom! Olvassátok el Peter Sheldon (Tõke Péter) A magyar jövõ feketekönyve szatírát. Péter átvette a stílusom egyes elemeit, de ennyit szabad volt megtennie, viszont a 47-48. fejezeteket ki ne hagyjátok! Ha nem tudjátok megszerezni, akkor a Leleplezõ 2010 XII/1 utolsó oldalain olvashatjátok, hogyan ír nyíltan a zsidók magyar-irtásáról, persze majdnem képletesen! Okuljatok tinók, hátha ökrök is lehettek!

Teljes hr
Tegnap végre megérkezett a Ráckevei Városi Ügyészségtõl az Nemzeti Nyomoroncok Irodának újabb haladékot adó határozata, amely meghosszabbítja a „nyomozást” az általuk már korábban „alapos” közösség elleni izgatás bûntette ügyében. Valami Velez Tibor sk. jegyzi a levelet, ha már le-velez-nek velem. Remélem, nem egy õsi szkíta-hun névrõl, hanem egy spanyol-askenázi vonalról van itt is szó, mert különben nehezen érteném a miértet. Azért nem volt elég eddig az idõ a „nyomozásra”, mert elmeorvosi szakértõk nyilatkozatát kell még bevárniuk, kihallgatniuk és egyéb eljárási cselekményeket kell még elvégezniük, hogy eldönthessék, mennyire idióták.
Kedves ügyészek és NNI-s semmirekellõk, van egy javaslatom! Olvassátok el Peter Sheldon (Tõke Péter) A magyar jövõ feketekönyve szatírát. Péter átvette a stílusom egyes elemeit, de ennyit szabad volt megtennie, viszont a 47-48. fejezeteket ki ne hagyjátok! Ha nem tudjátok megszerezni, akkor a Leleplezõ 2010 XII/1 utolsó oldalain olvashatjátok, hogyan ír nyíltan a zsidók magyar-irtásáról, persze majdnem képletesen! Okuljatok tinók, hátha ökrök is lehettek!

Nem lesz egyszerû menet zsidó hittestvérei a „magyar” közigazgatásnak, mert ugye a tények makacskodnak, s egyre jobban igazolják figyelmeztetéseimet, de ettõl még ti bátran lehettek azok, akik vagytok, agymosott megélhetési ügyvivõi a hazaárulásnak. Az NNI annyira jól dolgozott, hogy bõ egy év után még két letartóztatást kellett eszközölniük a cigánygyilkosságokkal kapcsolatban, s még az elkövetéskor használt fegyvereket is találtak a kutakodásnál. Istenem, ilyen figyelmetlenek voltak az „elkövetõk”, vagy ennyi fegyver kellett hozzá, mert a befalazottak nem bizonyultak elég hitelesnek, sem az eddig meggyanúsított személyek? A sörétes puskák sörétjeit hogy azonosítják, tessék mondani? Gyuri ügyében is naponta hozzák nyilvánosságra az újabb baromságaikat, mind a labda-bomba, mind pedig a kan-zsidó-csintalankodó ügyével kapcsolatban, ahol két tanú szerint is Gyuri áll a háttérben. Ok, rendben! Nekem meg olyan papírjaim vannak, amik szerint a fõnökötöket, Pintért, Orbánt, Borost és az egész galerit már minimum 200 év kötélre kellett volna ítéljék, de ehelyett ti vagytok a maffiózók végrehajtó-személyzete, tehát bûnösök. Gyuriék –állítólag- fel akarták robbantani Lapid Lajos dandártábornok is, aki akkor a BRFK közbiztonsági igazgatója volt, aztán gyorsa a Fradi biztonsági fõnöke lett. Laliról kiderült, hogy;
Az izraeli politikus, Tomi Lapid rokona, s ezért jöhettek testvéri segedelemként ide 2006-ban a zsidó katonák is „rendfenntartani”. Alakul a történet, de úgy látom, hogy szépen fogják a többi „nemzeti radikális vezetõt” is.
„A Magyar Nemzet azt írta: az eljárás során rögzített vallomásokban megemlítik Gaudi-Nagy Tamás jobbikos országgyûlési képviselõ és Toroczkai László, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tiszteletbeli elnöke nevét is.”
Tegnap az ECHO-ban alkotmányjogász kijelentette, hogy a jelenlegi rendszer illegitim, alkotmányellenes! Ehhez a Fidesznek meg kellett õket fenyegetni, hogy alkotmányt módosítanak?
Mikor is megmondtuk már? Jó reggelt kívánok!

http://www.magyarnemzetikormany.com/

Ha illegitim a hatalom, akkor alkotmányozással akarják legitimmé tenni azok, akik illegitimációban cselekedtek eddig is! Gyurcsány kivinné az embereket „az utcára”, népszavazni, de hát ez az itt lakók zöme annyira sötét, hogy fáj, ezért nincs ennek sem értelme.

Legitimmé az új rendszert nem az alkotmány, nem a király és nem a Szent Korona teheti, hanem a rendszerváltás teljes elszámoltatása, amelynek mindez következménye kell legyen, nem pedig elõzménye! Az alkotmányos rend megváltoztatása, mint bûncselekmény, addig is törlendõ fogalom kell legyen a Btk-ból, viszont mindenkinek a fantáziájára bízom ennek a rendszerváltás és elszámoltatás mikéntjét, a magyar-kérdés zsidó és cigány vonzatának, hazaárulókkal történõ el és leszámolásnak hogyanját. NNI, talán annyit kezdtek már pislákoló takarékláng-elmétekkel felfogni, hogy a fejbelövés az elszámoltatás egyik leghumánusabb eljárása kell legyen azokkal szemben, akik a nemzetrontásban idáig juttatták a kiszolgáltatottakat! Vagy még mindig nem elég gömbölyû a helyzet a számotokra? Kérjetek továbbképzést a nyiladozó elméjû, de utánunk kullogó szakmabeliektõl!
No persze tudom én, hogy az alkotmánybíróság ilyen kijelentései éppen a beharangozott királyság témakörét készítik rafinált módon elõ, de ezek csak tervek, amelyeket úgy lehet elfüstölni a levegõbe, mint egy halom õszi lombot!
A királyságról és a nemességrõl folyó polémia nem véletlen. Egy tegnapi idézet szerint:

„…Nem látom át milyen nemesi rendekre hivatkozol - Sajnos igaz amit Imre ír a magyarországi „nemesekkel” és azok szerepével kapcsolatban. Magam is ismervén (nem ál/beházasodás révén lévõ nemesekrõl beszélek) döbbenten hallom beszámolóikat az olsteinsameszsemjéni zártkörû ígéretekrõl, feltételezett jövõbeni szerepükrõl amennyiben névleg támogatják és segítik királyságot, új Szentkorona Alkotmány legalizálását. Megkeresett nemesek úgy tûnik a fejükre estek, mert nem látják át, hogy õk csupán eszközök az olsteini új rend(szer) szervezéséhez, melyben ha megvalósul, bizony az ígéretjussuk követelésével újra (á lá róth/rosenfeldmanó) Recsken találják magukat, mert õk igazán .tudhatnák, hogy nem a módszerek, csak a strómanok áthangszerelt személye változott.

Ezt olvasgasd és szörnyülködj: http://kiralyiudvar.lapunk.hu/

Vicclapnak tûnik, naprakész információkkal, „királyi utasításokkal” valódi történésekkel.”

Nem, mintha számítana is valamit, hogy én mit és hogyan képzelek el, de a teljes rendszer felülvizsgálata azt is magában foglalja, hogy új hõseposz kezdõdik, ahol mindenkit egyenként meg kell mérni, s ha nemes, ha nem nemes, de könnyûnek találtatott egy történelmi és tiszta fejû és lelkû, a harcot túlélõ csoport –nem jó szó a bizottság -, akkor vagy megy a kõbányába, vagy a vesztõhelyre, s esetleg a jussát újra kiérdemelve elölrõl kezdheti! Nem sok nemes és nem nemes áll majd sorba ez egészen biztos, mert dolgukat korábban nem jól végezték, sõt a nemességnek mondott már kitudja-mifélék sorozatos árulása vezetett idáig, bár az is igaz, hogy a valóban nemesek meghaltak s néhányan folyamatosan megtették a hazáért, amit csak lehetett. Na rájuk szükség van, de olyan „királyokra”, akiknek sem lövése nincs arról, hogy mi és miért zajlik most, de egyetlen puskalövés, egyetlen bátor tett és önfeláldozó, példamutató mozzanat nélkül, magukat Turul-nemzetséginek mondva a zsidók által jól felpuhított trónusra huppannának, nem hogy szükség nincs, de még hazaárulóknak is minõsülnek, s a köz által nem felemelve, de letaszítva kell legyenek. Ez most mind zsidó-mágia, amihez asszisztálnak azok, akik vagy ostobák, vagy korruptak, vagy vérségi alapon elkötelezettek a zsidók világcsászársága-címû hókuszpókuszhoz. Szívesen harcolok együtt bárkivel, aki nemes volt, s ha az is marad, majd a túlélõk közt újra lehet adományozni a cafrangot, de senkinek nem engedem kikaparni a gesztenyéjét, miközben õ éppen valahol ostobán pöffeszkedik. Jó esély van a rendszerváltáskor, hogy a teljes vitézi és nemesi-udvari és egyéb múltbéli rendszert az igazságosság, méltányosság jegyében teljes felülbírálásra kerüljön, amihez tényleg kell majd egy bölcs „király”, aki nem csak névleg uralkodik, mert hülye hozzá, miközben a zsidó tanácsadói susognak a fülébe. Nem egyszerû, de ha Isten segít, menni fog ez is, mert jó emberek vannak a nemesek között is, de még többen az ilyen felelõsséget és tisztet nem viselõk soraiban. A kérdés megvitatása nem tabu, ahogy semmi sem lehet az, s nem akkor kell feltenni, amikor már megint el van pancserolva a helyzet, s mire kinyitjuk a szemünket, ott vigyorog a teljes Habsburg vízfej-dinasztia a „felsõházban”.

A nemzetközi sajtot csemegézve örömmel látom, hogy a The New York Times zsidói is felteszik a kérdést, hogy vajh az USA átengedi-e Oroszországnak Európát? Kicsit fáziskésésben vannak, de nem csodálom, mert ez már lényegében megtörtént, csak annyi benne a csavar, hogy az EU-t ezzel együtt le is akarják húzni a WC-n az angolszász kóserok, ha erre lesz érkezésük. Egyre több nemzetközileg is elismert sajtó ír arról, amirõl itt már jó ideje cikkezünk, s egyre erõsebb kifejezéseket használnak. Észlelték, hogy megváltozott az orosz hangvétel a nemzetközi politikai porondon és érdesebbé vált, de a pofonok is kérgesebb tenyértõl csattannak, mert az eddigi simogatásokból nem értettek a „kiválogatottak”. Alacsonyabb szinteken egyszerûen nem akarják érteni, hogy most mi is van, de ahogy nálunk Olsteinnak sincs halovány lilája arról, mibe rángatta annak idején bele Soros (Schwartz), úgy lassan kénytelen lesz a két füle között az a fehérjetömeget hatékonyabban használni, hogy megúszhassa legalább élve a közeljövõt. Értetlen írás tanúsága szerint sok a közös Soros és Orbán retorikájában, pedig az egyik ugye balos, a másik meg jobbos. Kérdezzék csak meg Viktort, mit is ment tanulmányozni 1989-ben egy évet töltött itt a Soros Alapítvány ösztöndíjával Oxfordban, ahol az angol liberális pártot tanulmányozta, s ebbõl diplomázott –tudtommal. Na ki akkor a jobbos?
Most volt elsõ ízben az is, hogy orosz politikus a nyugati hírszerzõ szolgálatokat tette felelõssé a kaukázusi merénylet-sorozatért, de nyilván tudjátok, hogy az MI-5, CIA-Mossad gyakorlatilag ugyanannak a zsidó-hegemóniának dolgozik. Aki akart, értett ebbõl is.
Sorolhatom a többit is?
A Nobel-békedíjas Desmond Tutu követeli Izrael bojkottját! A szírek panasszal éltek az ENSZ-nél Izrael vízgazdálkodásával kapcsolatban és lépéseket helyeztek kilátásba a vizeik „megcsapolásával” kapcsolatosan. Az izraeli cikk egyenesen azt írja, hogy „víz nélkül akarják hagyni Izraelt”. Az izraeli közszolgák hatalmas tüntetést akarnak rendezni szakszervezetten, fizetésemelést követelve. Avigdort, a zsidó külügyért a honi maffia-vezérnek nevezték a Kmeszetben! Nocsak, nálunk az árnyékká váló ál-Pintér után a szintén zenész Lázár viszi ezt a prímet. Az oroszok a hivatalos verzió szerint megkezdték Iránnak visszafizetni az SZ-300-asok árát, de közben Medvegyev megerõsítette a katonai együttmûködést velük. Az USÁ-ban egy idõre irányíthatatlanná vált a hivatalos statisztikák szerinti 450-bõl 50 ballisztikus atomtöltet hordozó rakéta, de az okok nem világosak. Korábbi hírek arról számoltak be, hogy még a Bush –korszakban hónapokra elveszett a atomtáska indító kódja is. Az oroszoknál olasz maffiózókat vettek õrizetbe. Kanada miniszterelnöke Kijevben azt követeli (kanadai zsidók), hogy Ukrajna legyen szabad állam! Tán zsidó államara gondoltak a kaftánosok ezalatt? Tel-Avivban gyakorlatot tartottak, amelynek célja az volt, hogy begyakorolják a Kmeszet kiürítését. Az imitáció szerint két rakéta-találat érte az épületet. A HAMASZ felhívta a gázai-övezet lakóinak figyelmét ara, hogy az izraeli részrõl hozzájuk érkezõ gépkocsikat csak tüzetes átvizsgálás után használhatják, mert ezek ott bármilyen „mocsokságra” képesek. Tomas Friedmann szerint az amerikaiaknak tele van már a csukája Izraellel és ezen változtatni kell, mert belefáradtak. Ehud Barakot államellenes szabotázzsal vádolják, mert sok náci-zsidó szerint rossz döntéseket hoz a terrorállam érdekében. Dudrovnyikban Európa biztonságáról tanácskoztak, amelynek helyszíne és témája is önmagáért beszél. Az izraeli orosz közösség is erõs nyomást gyakorol belülrõl a rendszerre, s ennek elismeréseképpen Carter jól megdicsérte õket. Mologyec!

No, „Legyen béke, szabadság és egyetértés.”- olyan olsteinosan? Miért is ne, hisz jó úton haladunk felé, még a Putyin-Orbán novemberi csúcstalálkozó elõtt.