dr. Piros Attila dandártábornok hivatalvezetõ részére.
rta: postaimre - Dtum: 2012 04 19 ¦ 21:22:21
Alapbeadványom a rendörség dolgozóinak munkáját megitélõ nyilatkozattételt irányzott meg, mint ahogy azt Ön 2012.03.12.-i levelében kiválóan idézte is. Azon hivatalok vonatkozásában, melyekre hivatali hatásköre nem terjed ki, ne értékelje. Ez azonban nem zárja ki annak lehetõségét, hogy a hivatali hatáskörébe tartozó beosztottak munkályát értékelje.
Teljes hr
Alapbeadványom a rendörség dolgozóinak munkáját megitélõ nyilatkozattételt irányzott meg, mint ahogy azt Ön 2012.03.12.-i levelében kiválóan idézte is. Azon hivatalok vonatkozásában, melyekre hivatali hatásköre nem terjed ki, ne értékelje. Ez azonban nem zárja ki annak lehetõségét, hogy a hivatali hatáskörébe tartozó beosztottak munkályát értékelje.
A konkrét ügy 2002. nov.02. tõl indúl, a Közhiteles Adatbázis meghamisításával. Ezt a bûncselkményt hatósági személyek követték el. A tiz éve tartó, minden érdemi munkát szándékosan kerülõ rendõrség a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elõtt 49344/07 számozott ügyben alperesem. Eddígi eljárások rendszeresen az elkövetõ személyek kezébe juttatták vissza a saját bûncselekményeik vizsgálatát. A felettes szerv, mint azt ön is megfogalmazta, illetékességi hatáskörrel rendelkezõkre hárít.
Jelen esetben ezek a bûnelkövetõk. Mivel ez az eljárás teljességgel értelmetlen, ezért kérem elfogultsági kifogásom értelmében eljárni szíveskedjenek. Életellenes bûncselekményekrõl számoltam be beadványomban. Az érkezett levélke nem alkalmas arra, hogy megvédjen. Saját hatáskörbe vagyok kénytelen védeni az életemet. Kérem ne döntsön áttételrõl! Arról kérek döntést, hogy az életemre törõkkel szemben eljárhassak. A hatóságok törvénytelen alapokra építve elvették az áramomat, vizemet, pénzemet munkalehetõségemet, mozgási lehetõségemet az autóm forgalomból kivonásával, és a szerszámaimat is. Ha viz, áram, autó, pénz, munkalehetõség nélküli helyzetbe kényszerítenek valakit, akkor az két három napon belül meghal. Ezt ezzel a célzattal elkövetõt gyilkosnak hívják a világon mindenütt. Nálunk hatóság a neve.
Gelencsér és Soós családnevek a Fejér-megyei igazságszolgáltatásban, és az országos energiapiacon. A hamisított adatokat ugyanazzal a technikával emelik jogerõre mindkét területen. Ha tényleg kíván valamit cselekedni állok rendelkezésére. Ha az áttételes tologató játékot kívánja folytatni, akkor elfogultságra hivatkozva védem az életem, a "törvénytõl " függetlenül.

Tisztelettel KIss Imre a PJP elnöke 2012.04.04.