A zsidó rituális gyilkosságok…rövid…jegyzéke
rta: postaimre - Dtum: 2012 04 17 ¦ 12:01:11
Ezt a kérdést szem elõtt tartva álljon itt El Joachim Amman: A zsidó rituális gyilkosságok…rövid…jegyzéke. Az alábbi kivonatos közlések teljes egésze megtalálható a Szittyakürt 2009. októberi számának 6 – 9. oldalán.

Teljes hr
Ezt a kérdést szem elõtt tartva álljon itt El Joachim Amman: A zsidó rituális gyilkosságok…rövid…jegyzéke. Az alábbi kivonatos közlések teljes egésze megtalálható a Szittyakürt 2009. októberi számának 6 – 9. oldalán.

>>Kr.u. 117 – ben írja Dio Cassius történelmi feljegyzései 78. könyve 32. fejezetében:<< „ Akkor (a jelenleg Észak – Afrika tripoliszi partján fekvõ) Cireney – ben a zsidók vezetõt választottak maguknak, akinek neve Andreas volt. A görögöket és a rómaiakat lemészárolták, testüket felfalták, vérüket megitták, és áldozataik lenyúzott bõrébe öltözködtek. Tömegével fûrészelték ketté az élõket, a fejüktõl a lábukig…a végén 220 000 ember lett legyilkolva. Ugyan ezt tették Egyiptomban és Ciprusban is, …ahol további 240 000 – et mészároltak le”.
>>Kr.u. 419 – ben Socrates;”Historia Ecclesiastica” címû mûvében; a VII. könyv XVI. Fejezetében foglalkozik Inmestar község életével,…<< „A szíriai Posidonius (Kr.e. 135 – 51.) és az elsõ századbeli görög Apollonius Molon, valamint Apion már korábban jelentették, hogy zsidó szokás volt évenként egy görög fiút feláldozni, akit erre a célra felhizlaltak. A rituális mészárlások tényei, amelyeket a keresztény vallás kezdetekor a keresztények ellen említettek, valószínûleg abban gyökeredzik, hogy az így megvádolt keresztények zöme tulajdonképpen kikeresztelkedett zsidó volt”.

„Jegyzék (A „The Jewis Encyclopedia” 1903. évi kiadás IV. kötetének oldalaitól kezdõdõen.) >>Megjegyzés: Az adatok csak Kr.u. 70 – tõl kezdve szerepelnek, mert ebben az évben szûnt meg a független zsidó állam, hogy Amerika és Anglia támogatása mellett és fél millió arab hazátlanná tételének az árán 1948 – ban újra feltámadhasson.<<

1080. Párizsi vérvád. Párizsban a zsidók egy gazdag iparos fiát kivégzik zsidó Húsvétkor. A tetteseket kivégzik. Párizs kikergeti az összes zsidót a városból.
1144. Norwichi vérvád. Egy 12 éves keresztény gyereket találtak meg zsidó Húsvétkor. Meg volt feszítve és az oldala megszúrva. Az egyik tanú, bizonyos Theobald …vallotta, hogy a zsidóknak szokásuk, hogy Húsvétkor mindig feláldoznak egy keresztény gyermeket., például ez történt a múlt évben Narbonneban. Az Egyház ezt a gyermeket Boldoggá avatta, mint Szent Vilmos.
1171. Bloisi vérvád. A zsidók a zsidó Húsvétkor egy keresztény gyermeket feszítettek keresztre, vérét vették, majd a hullát a folyóba dobták. A vádlottak bevallották, hogy a gyermek vérét a Húsvéti kenyér készítéséhez használták fel…
1179. Pontoisei vérvád. Egy Richárd nevû keresztény fiút a zsidók megkínoztak, keresztre feszítették, és vérét vették. A per alatt jelen volt Fülöp Ágost király történetírója…A gyermek testét Párizsba vitték, ahol az egyház, mint Szent Richárdot szentté avatta.
1181. Bury St. Edmundsi vérvád. Egy Robert nevû keresztény gyermeket áldoztak fel és feszítettek meg a zsidók.
1160. Gloucesteri vérvád. Egy Harold nevû keresztény fiú holttesttét húzták ki a folyóból, testén a keresztre feszítés szertartásos jeleivel.
1192. Braisnei vérvád. A zsidók egy keresztényt feszítettek keresztre, akit bizonyos Agnes, a Dreux – i grófnõ adott el a zsidóknak. Ezt a pert maga Fülöp Ágost vezette le…
1234. december 10. Fuldai vérvád. A Fuldai zsidók között egy meggyilkolt keresztény holttestét találják meg. A kihallgatás alatt a vádlottak azt is bevallották, hogy eddig öt keresztény gyermeket vágtak le, és vérüket gyógyítási célra használták fel…
1235. Norwichi (második) vérvád. A zsidók elloptak egy keresztény gyermeket, és elrejtették azért, hogy késõbb körülmetéljék és megfeszítsék…
1250. Saragossai vérvád. Egy keresztre feszített keresztény gyermeket találtak…, mint Szent Dominoculus szentté lett avatva.
1255. Lincolni vérvád. Július 31 – én eltûnt egy Hugh nevû fiúgyermek. Holttestét késõbb az anyja találta meg egy Copinus …nevû zsidó udvarának a kútjában. A gyermeket a zsidók megkínozták, keresztre feszítették és a vérét vették…Copinus bevallotta hogy a gyermeket õk ölték meg…
1261. Pforzheimi (Baden) vérvád. A zsidóknak egy hét éves leánygyermeket adott el egy öregasstony. A zsidók a leánynak vérét vették, utána megfojtoták és a testét a folyóba dobták…
1279. Northamptoni (Anglia) vérvád. Egy keresztre feszített keresztény gyermek holttestét találják meg. A perbe fogott zsidók bevallották, hogy a gyermeket õk feszítették keresztre rituális okok miatt…
1286. (Rajna mellett) vérvád. Április 19 – én a zsidók egy Werner nevû fiút elraboltak. Húsvétjuk elõtt három napon át kínozták, majd lábainál fogva felakasztották és a vérét vették…
1287. Bernei vérvád. Zsidó Húsvétkor a zsidók levágtak egy Rudolf nevû fiú gyermeket egy gazdag zsidónak, Matlernek a házában. A zsidók bevallották, hogy a fiút õk feszítették keresztre…
1290. Oxfordi vérvád. I. Edward angol király június 21 – én egy Izsák de Puler nevû zsidót, egy keresztény gyermek rituális levágása miatt börtönbe zárat.(Ez a rituális gyilkosság volt az oka az angliai zsidók kiûzetésének!)

/mint már annyiszor, mindig bebizonyosodik, hogy a zsidók üldöztetése alapos okokra vezethetõ vissza. Szál-ka/
1468. Sepulveda, (Spanyolország) Segoviai vérvád. A zsidók keresztre feszítettek egy keresztény gyermeket. Ezt a tárgyalást maga a Segoviai – püspök vezette és az összes vádlottat kivégeztette. (Érdekes az, hogy ez a püspök: neve: Jean d’ Avilla is egy kikeresztelkedett zsidónak volt a fia.)
1485. Padovai vérvád. A zsidók egy Lõrinc nevû keresztény fiút vágtak le Húsvétjukkor…XIV. Benedek Pápa a fiút, mint Szt. Lorenzinot, szentté avatta.
1490. Toledói vérvád. La Guardia (Toledó mellett) a zsidók egy Kristóf nevû gyermeket feszítettek keresztre. Egy Juce nevû toledói zsidó, minden kínzás vagy fenyegetés nélkül jelentette ki, hogy a fiú keresztre feszítésénél jelen volt. …A per alatt a vádat Torquemada fõinkvizítor vezette – aki korábban maga is zsidó volt - … … Torquemada nyomozásának és bizonyítékainak eredményeképpen ûzetik ki …két év múlva a zsidókat egész Spanyolország területérõl.
/Nagy baj lehet az olyan népfajjal, akiket sehol sem látnak szívesen. Anglia, Spanyolország, Portugália, - hogy csak néhányat említsek és ezért kiûzettek. Szálka/
1505. Budweissi vérvád. Egy keresztény gyermek rituális levágása miatt Budweis polgárai a város összes zsidóját leöldösik.
/Ahonnan el nem ûzetnek, ottan leöldöstetnek a gonoszak, mert ártatlan gyermekeket nem lehet sehol a világon büntetlenül keresztre feszíteni, és vérüket venni. -Szál-ka/
1510. Brandenburgi vérvád. A Berlini Törvényszék vád alá fog számos brandenburgi zsidót, hogy keresztény gyermeket vágtak le Húsvétra, és vérét vették. Ostyagyalázás is történt. A vádlottak bevallották tettüket…
1529. Posingi (Magyarország) vérvád. A zsidók levágtak egy keresztény fiút, és vérét vették. Minthogy a vádlottak bevallották a tettüket, sok zsidót kivégeztek, közöttük harmincat máglyán égettek el.
1598. Podolai vérvád. Egy Albert nevû négy éves keresztény kisfiút vágnak le a zsidók Húsvét elõtt, és vérét veszik. A helybeli rabbi (!) bevallja a tettet…
1670. Metzi vérvád. Raphael Hemi nevû zsidó egy három éves keresztény gyermeket lóháton elragadott, és az erdõben levágta. A metzi parlament a zsidót elítélte és elevenen elégette.
1753. Zsitomiri (Lengyelország) vérvád. A Zsitomir – i zsidók egy három éves keresztény gyermeket vágtak le Húsvét elõtt…
1764. Orkutai (Magyarország) vérvád. Egy fiúgyermeket találtak halva, teste tele volt rituális vágásra való sebekkel. A tettesek ismeretlenek maradtak.
1791. Tasnád – i vérvád. A Tasnád – i zsidók levágtak egy keresztény fiút, és vérét vették. A koronatanú az egyik zsidó ötéves fia volt…
1823. Velishi (Oroszország) vérvád. Húsvét vasárnapján eltûnt egy két és féléves keresztény fiúgyermek. A holttestét egy hét múlva találták meg a lápban. Körül lett metélve, a bõre le volt kaparva és egész testét vágások borították. Vérét vették, a holttest teljesen vértelen volt…Az ügyben öt zsidót tartóztattak le…Az egyik asszony azt vallotta, hogy egy zsidó nõ rendelte meg a gyermeket ….Továbbá vallotta, hogy a gyilkosságot követõ napon a rabbi felesége segédkezett, amikor a gyermek vérét vették…
1840. Damaszkuszi vérvád. (Mely legfõképpen bizonyságul szolgál a létezõ rituális gyilkosságokra, mely szükséges a zsidó Húsvéti kenyér elengedhetetlen kellékének; a keresztény vérnek-, bármi áron történõ „megszerzésére”. Szál-ka)
Február 5 – én eltûnt egy szerzetes, bizonyos Tamás atya. A szolgája keresésére indult, de õ is nyomtalanul eltûnt. – Ebben az évben a zsidó Purim február 15 – re esett. Hét zsidót tartóztattak le, ezek bevallották a gyilkosságot, és azt is elmondták, hogyan vágták le a szerzetest (a torka átmetszve és a vére felfogva, mely vért a rabbihoz (!) küldötték a Húsvéti kenyér elkészítése céljára). Yakub el Entabi fõrabbit (!) a Törvényszékre kísérték, ahol bevallotta és igazolta, hogy a vért meg is kapta, s ez a keresztény vér a zsidó Húsvéti Kenyér szertartásos elkészítéséhez volt szükséges. A vádlottak azt is bevallották, hogy a szerzetes szolgáját is õk ölték meg, szintén vérét vették és a holttestét egy árnyékszékbe, dobták….

/Ebben az a legborzasztóbb – ha mondhatjuk ezt -, hogy nem csak az egyszerû zsidók viselkedtek barbárként, hanem a tanító „fõ rabbi” a legvéresebb kezû mészáros, aki Isten szolgájának vallja magát. Vagy tán a zsidóistennek mondott Jehova az ilyen és hasonló „vérszopó” cselekedetekre buzdít?- Szál-ka/
1852-53. Szaratovi (Oroszország) vérvádak. Egy tíz éves keresztény gyermeket…és egy és egy tizenegy éves keresztény gyermeket…levágtak a szaratovi zsidók. Mindkét gyermek testét az áradás után a folyóból húzták ki, tele rituális sebekkel…
1880. Szmirnai vérvád. A tengerparton megtalálják egy eltûnt fiúgyermek holttestét, tele rituális gyilkosságot igazoló vágásokkal és sebekkel. A gyermek vérét is vették. Mindez a zsidó Húsvétkor történt….

1882. Tiszaeszlári vérvád. (Április 7.) Solymosi Eszter tizennégy éves leánygyermek eltûnik. A zsidó sekrestyés fia (öt éves) több asszonynak újságolja el, hogy az anyja a leányt az utcáról házukba csalta, utána titokban a zsinagógába kísérte.
A zsidó Scharf Móricz (tizennégy éves), egy másik sekrestyésnek a fia a bíróságon azt vallotta, hogy a zsinagóga kulcslyukán keresztül látta, amint több (nem falubeli) zsidó elvágta a lány torkát és a vérét egy vázában fogták fel. Amikor erre a vezetõ bírósági elnök keresztkérdéssel azt mondotta a fiúnak, hogy ez nem lehetséges, hiszen Solymosi Eszter él, akkor a zsidó fiú ezt mondotta: „Akinek úgy vágják el a torkát, mint ennek a leánynak vágták, az nem maradhat életben”. A letartóztatott zsidók bevallották, hogy õk vágták le a leányt és vérét vették a zsidó Húsvéti Kenyér elkészítéséhez.
Az ítélet elõtt egy nappal – július 21 én – Orczy Béla báró miniszter leutazott Tiszaeszlárra, és egy közeli kastélyba kérette a pervezetõ három bírót, köztük a bíróság elnökét is, és közölte velük, hogy a miniszterelnök utasítására van itt. Ha ebben a perben elítélõ ítélet lesz hozva, akkor báró Rotschild megtagadja a Magyarországnak ígért 500 millió aranykorona gazdasági kölcsönét, aminek megtagadása Magyarország teljes gazdasági csõdjét fogja maga után vonni. A Tiszaeszlári perben másnap felmentõ ítélet lett hozva.
Mindhárom ítélõbíró azonnal beadta a nyugdíjazása iránti folyamodványát. Bary József vizsgálóbíró késõbb 600 oldalas könyvben: „A Tiszaeszlári bûnper” – ben az egész pert teljes terjedelmében ki is adta.

1888. Breslaui (Németország) vérvád. Július 21 – én, egy Bernstein nevû 24 éves zsidó, aki a Talmud Iskola növendéke volt, az utcán találkozik Hacke Severin 8 éves keresztény fiúval. Cukrot vesz neki, és felcsalja a lakására. Utána levetkõzteti a fiút, megvagdossa késsel a testét, és a vérét itatós papírra fogja fel. A fiút hazaengedi, de megfenyegeti, hogy ne szóljon senkinek. Azonban a fiú apja észreveszi a gyermek testén a szokatlan sebeket, a rendõrségre megy és feljelentést tesz…
/Nem szükséges a kegyetlenkedéshez, hogy zsidó Húsvét legyen. Az elferdült hajlam – „cukros bácsi szindróma” – a liberalizmusban burjánzik. A késelési ösztön egy másik kisebbségi népcsoportosulás jellemzõ vonása hazánkban (is). Erre szokták mondani: „Az egyik kutya, másik eb!” – Szál-ka/
1891. Xanteni vérvád. Megtalálnak egy Hegmann nevû öt éves keresztény fiút, a torka el volt metszve és a vérét vették. A gyilkosságot elkövetõ zsidót letartóztatták, azonban az igazságügyi miniszter De Schellig (aki maga is zsidó volt), a szertartásos gyilkosság vádjával elítélt tettest felmentette.
1899.Polnai vérvád. Hruza Ágnes, 19 éves leány 1899. március 29 – én gyilkosság áldozata lett. …A lány testét április 1 – én találják meg a cserjében, nyaka majdnem teljesen le volt metszve testérõl, ennek dacára egy csepp vért sem találtak a hulla körül, de a test teljesen kivolt vérezve. Egy Peschal nevû tanú szerint, ezen a helyen látta Hilsner nevû zsidót, két másik zsidóval együtt…Egy másik leány oszlásnak indult hulláját találták meg 1898. július 17 –én, Kilma Mária volt az áldozat. …Hilsner bevallotta a gyilkosságokat, két társára is rávallott….

(Zsidó rituális gyilkosságok a huszadik században is számos esetben megtörténtek, sõt még napjainkban is megtörténnek, amit az USA, Európa és a Közel – Kelet több gyilkossági esete bizonyít. –A szerk.)”
Ezek a rituális gyilkosságok, mint a cikk szerkesztõje is megjegyzi, nem fejezõdtek be a XIX. században, de a jelenleg reneszánszát élõ zsidóság mélyen elhallgatja. A majdan homályba veszendõ gyilkosságok áldozatait apró betûs hírek hozzák tudomásunkra: „…ismeretlen tettes több késszúrással…”, „…ismeretlenségig eltorzult holttestet találtak…”, „…eltûnt a …éves kislány (kisfiú)…”, „…nem találják szülei az otthon hagyott gyermeküket…”, „…kútba esett, megfulladt gyermek…”, „…kukába találták meg a csecsemõt…”, stb. És akkor még nem beszéltünk a több száz eltûnt (eltüntetett?) tizenéves „csellengõ” –rõl, akik soha nem kerülnek elõ.
Nem állítom, hogy minden elcsavargott, eltûnt gyermek, gyilkosság áldozatává lett, csak felhívom olvasóim figyelmét arra:
A gyilkosok köztünk élnek!
Budapest, 2011. március 30./Szálka
/TeoR/