Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

"Fegyver és Jog" - Gondolatok és tények a új fegyvertörvénynek nevezett össznépi megalázásról

BelföldBarátomat vártam egy téli estén náluk a konyhában. A felesége és négy gyerekük ott sürgölődtek körülöttünk, a legkisebb, négy éves nagy átéléssel berregett egy lestrapált játéktraktornak.

Rövidesen hazajött a családfő. Havas ruhájában belépett az ajtón, üdvözöltük egymást, leakasztotta távcsöves vadászpuskáját a válláról, majd egy gyors mozdulattal nyitotta a fegyver zárszerkezetét és a hord szíjtól fogva felakasztotta a fogasra.

A gyerekek ügyet sem vetettek a fegyverre, számomra meglepő volt az egész eseménysorozat. Nem bírtam kérdés nélkül megállni:

- A gyerekeket nem érdekli a fegyver?

- Hát nem igazán, inkább úgy mondanám, hogy nem rajonganak érte, igazából én sem. Ez csak egy darab vas egy kis fával. A vadászat az, amiért rajongok és remélem majd közülük is lesz ilyen megszállott és mosolyogva végignéz a gyermekeken. Egy pillanatra megdöbbentem ott a pattogó tűz közelében, ebben a melegséget árasztó konyhában. Kint szakad a hó, bent az ember a családjával és a fegyverével. Úgy, mint ezer meg ezer évvel ezelőtt.

Az emberhez ősidőktől fogva elválaszthatatlanul hozzá tartozik a fegyver! Ősi időkben az életben maradásának eszköze volt, majd a szabadságának kivívója és egyben az egyéni szabadság jelképe is. A szabadság elvonása, a rabsors mindig a fegyvertől való teljes megfosztottsággal járt együtt. Ezért egy közösség szabadságának mutatója a fegyverek számával jól meghatározható. A rabszolgatartó társadalmak alaptörvénye volt a "rabszolga fegyvert nem viselhet" tétel.

Nem akarok további történelmi áttekintést végezni a fegyverekkel kapcsolatban a magyar történelemben, de a fegyver és a fegyverforgatás ismerete része történelmünknek. Több városban olvasható emlékművön e felirat: " A kard megszerezte, a kereszt megtartotta a Hazát."

Ma a hatalmon lévő bitorlók úgy gondolják, hogy a fegyveres erő birtoklása csak az állam erőszak-szervezeteinek a joga, és az is főképp politikai elrettentés okán. Fegyverhez pedig kevesen (az egész világon a legkevesebben!) juthatnak. Mélységesen megalázó ez egy magyar ember számára!

A gondolatmenete és tevékenysége ezeknek a hazaárulóknak, akik már húsz éve rágják ezt az országot, odáig fokozódott, hogy teljesen megsemmisítették a katonai, de a polgári fegyvergyártást is. Van egy-két infúzión működő fejlesztés, vagy előállítás, de az nevetséges a környező országok fokozott hadiipari és polgári fegyvergyártásával szemben, nem beszélve a fegyvertartás szabályozásáról. Ha a környező országok, illetve az EU tagállamok közül néhányat megnézünk, félelmetes lemaradásunk van a polgári fegyverek tekintetében is.

Ausztria: 2.500.000 db polgári fegyver magánkézben
Szerbia: 3.200.000 db
Ukrajna: 3.100.000 db
Magyarország: 240.000 db fegyver magánkézben. (adatok: ENSZ)

Ausztria egy volt nemzetiszocialista állam, a III. Birodalom része, most demokratikus diktatúra. Több, mint tízszer annyi fegyver mint nálunk, egy jóval alacsonyabb lakosságszámhoz viszonyítva. Virágzó, nagy állami bevételeket hozó hadiipar. Kiemelkedő polgári kézi lőfegyver gyártás. Lakossága: 8.3 millió, melynek 30%-a rendelkezik fegyverrel.

Szerbia röviddel ezelőtt háborút viselő ország. A magyar állami logika szerint minimális fegyver lehetne magánkézben, ezzel szemben a világon az egyik legkimagaslóbb a magánkézben lévő fegyverek száma. A nem hivatalos fegyverek száma felbecsülhetetlen. Lakosságának száma még Ausztriánál is kevesebb, 7.1 millió, melynek 45%-a rendelkezik fegyverrel.

Hadiipara és fegyvergyártása stabil. Polgári lőfegyver gyártás terén az egyik legdinamikusabban fejlődő ország Európában (Kragujevac-Zastava).

Ukrajna a volt Szovjetunió egyik tagállama. A harmincas években valós népirtás (kb.4-6 millióan haltak éhen Sztálin intézkedései miatt - holodomor), ebből kifolyólag feltételezhető mély ellentét az orosz lakossággal szemben. De nem, több, mint három millió fegyver magánkézben. Igaz a lakosság jóval magasabb, de a számarányhoz viszonyítva még így is jól állnak. A fegyverhez való hozzájutás jóval egyszerűbb, mint nálunk. A nemzetgazdaság szempontjából is kiemelkedő a hadiipar. Mind a katonai, mind a polgári fegyvergyártásuk a volt szovjet alapokon nyugszik. A fegyverviseléshez és birtokláshoz az állam hozzáállása sokkal engedékenyebb, mint nálunk és a történések azt mutatják, hogy az orosz példát fogják követni, ami az egyik legliberálisabb a világon, támogatva ezzel is a hazai fegyvergyártást. Oroszországban (!) létezik az otthonvédelmi fegyver kategória. Sima csövű hosszú fegyver gond nélkül hivatalosan beszerezhető a hozzá tartozó lőszerrel együtt. Ebbe beletartoznak az öntöltő típusok is, amelyek olyan hatékonynak bizonyulnak, hogy az USA is ezeket vásárolja a rendőrsége részére (Saiga).


Saiga 12


Finnország. Az EU tagja, a világon itt a legmagasabb a civil kézben lévő fegyverek száma. 100 lakosra 54 fegyver. A fegyverek vásárlása semmilyen nehézségbe nem ütközik, a 16 éves jogosultsági életkort viszont most emelték meg 18 évre. Finnország lakossága 5.4 millió, magánkézben levő fegyverek száma 2.9 millió. A közbiztonság kiváló.

Magyarország. Volt kommunista állam, most demokratikus diktatúra. Nagy múltú fegyvergyártás a XX. század elejétől. A második világháború végéig több, a világon a legkorszerűbb haditechnikát előállító nehézipari hadiüzem (Messerschmidt több változata, saját fejlesztésű vadászgépek, harcjárművek, kézifegyverek).

A háború után a fegyvergyártás szovjet segítséggel újraindul. Számos kimagasló műszaki színvonalú hadiüzem. Kézifegyvertől kezdve harcjárműveken át a nehézfegyverekig. Kimagasló katonai optika (MOM) és éjjellátó gyártás a Videoton üzemegységeiben. Nagy volumenű fegyver exportszállítások.

1956 után a 'lekáderezett', de civil lakosságból fegyveres erő létrehozása (Munkásőrség). Több tízezer hadi(!) fegyver és lőszer civilek kezében. Az ifjúság a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) keretében, filléres tagdíj mellett a katonai sportokat, különösképp a lövészetet minden akadályoztatás nélkül gyakorolhatta, folytathatta.

A jelenlegi demokratikus diktatúra a kommunista időket, de az egész világot, legfőképp a Magyar Nemzetet megszégyenítő szabályozást alkalmaz a polgári fegyvertartással kapcsolatban! A hadiipar és a fegyvergyártás világszínvonalon zajlott hazánkban az úgynevezett rendszerváltásig. Mára totálisan le lett törölve a föld felszínéről. Amit valamikor az amerikai bombázók és a szovjet tankok nem tudtak megtenni, azt most ezek a szarjankók megvalósították. A magyar katonai és polgári fegyvergyártás le van nullázva!

A polgári fegyvergyártásunk olyan magas szintre jutott a '70-es években, hogy "made in germany" felirattal gyártottunk több német fegyvergyárnak (pl. Mauser) polgári fegyvereket. Nagy számban exportáltunk az USA-ba is. Az AMD-65-nek pedig szinte misztikus híre van a világban, mint a legjobb AK-változat, nem beszélve az AMP-69-ről.


AMP-69


A polgári fegyverek tekintetében több magyar szabadalom létezik, melyek le vannak védve és más üzemek nem használhatják (többek között Kameniczky József fejlesztései - Wikipédia). Mi ezeket azért nem használhatjuk, mert nincs gyár, vagy üzem, ahol alkalmazhatnánk.

Mindemellett a demokratikus diktatúrában végrehajtott politikai megfontoláson alapuló pusztítás mellett leredukálták a Honvédséget egy jobban felszerelt szerb szabadcsapat szintjére, majd a jól átgondolt hazaárulást folytatva még a polgári fegyverek tartását is rövid pórázon tartották.

Túlzás nélkül megállapítható, hogy ha a környező országok (kis-antant) polgári fegyvereket birtoklói teherautókra ülnének saját fegyvereikkel, nyugodtan haladnának Budapestig, komoly ellenállásba nem ütköznének.

A magyar politikai vezetést bitorlók olyat tettek, ami példa nélküli a magyar történelemben. Egy ősi katonanemzetet megalázva megfosztják a védekezés jogától és lehetőségétől. EZ HALÁLOS BŰN! Nem is beszélve arról, hogy így hülye bűnözök sokaságává nyilvánítják az egész nemzetet, vagy csak egyszerűen rabszolgává minősítik.

Aki a NATO-ra, mint minket megvédő erőre hivatkozik, az egy egyszerű futóbolond. Egy kicsit mostanában mást gagyog a Fidesz, mint ami elő van írva Brüsszelből, és egyből olyan "szőnyeg szélén hunyászkodás" lett a vége, hogy öröm volt nézni. Bárki megtámadna minket, Európa elfordulna, úgy, ahogy mindig is tette. Azt állítani pedig, hogy veszély nincs, félelmetes tudatlanságra utal. Körülbelül olyanra, mint amikor 1918-ban hazaküldték a katonákat. Meg is lett az eredménye!

Ma Magyarországon az összlakosság 1,5%-a rendelkezik fegyverrel (mert egy személy több darabbal is), és a vadászokon kívül csak a hatalomhoz kötődők a kiváltságosok (képviselők, bírók, ügyészek, nyugalmazott rendőr és titkosszolgálati tisztek). Tipikus képlete egy modernkori rabszolga-társadalomnak.

A közbiztonság is katasztrofális. A söpredékhez tartozók tömegével rabolnak ki, vernek agyon saját otthonaikban magyarokat, mindent ellopnak, ami mozdítható, a szervezett, több fős, esetenként jól felfegyverkezett rablóbandák ellen nincs semmilyen védelem. Az idősebb emberek, a tanyákon élők, a fertőzött térségek lakói állandó veszélyben vannak és az egyetlen védekezési eszközt, a fegyvert a hatalom szigorúan tiltja. Minden rablógyilkosságért, nyomorékká vert emberek sokaságáért, megerőszakolt lányokért, nőkért a hatalmat terheli a felelősség.

A Hungarista Magyar Állam a nemzet felfegyverzését a legfontosabb feladatának fogja tartani, a lehető legmodernebb technika kézbejuttatásával, polgári önkéntes alapon létrehozott terület-védelmi egységekkel. A katonai hagyományok őrzését szorgalmazza, és ha kell, azonnal a katonai rendtartás szabályaival való kormányzást vezeti be.

Az ember és a fegyver elválaszthatatlan, kevés nagyszerűbb dolog van, mint a nemzet fegyveres szolgálata. Közel az idő fiatalok. Készüljetek!

Bojtár András - Jövőnk.info

------------------------------
The Hungarians:

Évente az Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement Genf publikált *Small Arms Survey* adatai alapján az derül ki, hogy kb. 4,5 millió löfegyver van Svájcban privát kézben.
Ezzel a világranglistán az USA és Jemen után a harmadik helyen állnak.

Ez a szám még lehet magasabb is, mivel az új fegyvertartási törvény elött (2000) vadászfegyvert, sörétes puskát és 22.Long Rifle fegyvereket mindenféle engedély nélkül lehetett vásárolni 18 éves kortól. (egyetlen kikötés a svájci állampolgárság vagy letelepedési engedély, ez alól kivételt képeztek és nem vásárolhattak fegyvert a Jugoszlávok, Törökök, Oroszok, Tamilok, Arabok és Afrikaiak)

"A szabadság elvonása, a rabsors mindig a fegyvertől való teljes megfosztottsággal járt együtt." Ez a múltra érvényes is, de ma más a helyzet és mások a normák.

Megjegyzem, abszolút fegyverpárti vagyok, mint lövészeti instruktor részt vettem fegyverek fejlesztésében és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tesztelhettem különbözö prototípusokat is. Szinte nincs olyan fegyver, ami nem lett volna a kezemben.

Az én szememben is a fegyver tartása a szabadság és egy szabad demokrácia mérlege!

Mindezek ellenére nem tudom, hogy Magyarország felfegyverzése jó ötlet lenne-e?
Szerintem az ország a mai instabil állapotában nem alkalmas erre.
Én felülvizsgálnám a privát kézben levö fegyvereket, itt különbséget kell tenni a hosszú- és a maroklöfegyver között, és a volt, illetve nyugalmazott rendöröktöl, katonáktól elvenném a fegyvert, ezenkívül csak olyanoknak adnék fegyvertartási engedélyt, akinek a munkájához szükséges, vagy pedig az élete tényleg veszélyben forog. Az engedély mindig egy évre szólna és utána felülbírálni a szituációt.
A sikeres önvédelemhez vannak kiváló gáz- és egyéb spray- k. (léteznek nagy hatótávolságú sprayk is- 8-15 méter)
Annak ellenére, hogy érvényes fegyverviselési engedélyem volt, én is spray- vel tettem többször ártalmatlanná egy fegyveres támadót.
Az, hogy valaki a portáját megvédje, vagy esetleg vannak haragosai, még nem indokolja löfegyver tartását.

Sajnos sokszor a löfegyver hamis biztonságérzetet ad az embereknek, és ez tragikus kimenetelü lehet. (Ha csak a magyar bankokban nézem a biztonsági öröket, ez is alátámasztja a fent írtakat.)

Ez csak egy gondolat volt tölem, több évtizedes nemzetközi tapasztalat alapján.


C.Veszpremi

Forrás: jovonk.info + The hungarians

Hozzászólások

# | GERRY GERRY - 2012 02 19 ¦ 10:47:21
Azért hoztam ide az írást, mert (kivételesen Grin) azonos véleményen van a két oldal...

...én is egyetértek, mától fogva csúzlival járok, csapágygólyókkal a zsebemben!

www.kvazifoldon.hu/wp-content/uploads/2008/12/csuzli.jpg
# | Hegel Hegel - 2012 02 19 ¦ 11:22:57
Volt egy idézet az 1 cikkben..." a kard megszerezte a kereszt megtartotta a Hazát"

Ha nincs is fegyverünk fizikai de van spirituális, mégpedig a gondolat ami alapjábanvéve a bennünk élő kereszt(sors).
Már csak az a lényeg hogyan fogjuk meg a ránkszabott sorsunkat!

Tudom fizikai szintről irtatok de nekem éppenséggel a lelki jött le!

Love

Mert a sors ellen a legnagyobb fegyver is kevés!
Nekik is!
# | postaimre postaimre - 2012 02 19 ¦ 11:24:49
Helyzet a következő. A zsidó annyi fegyvert hozott és tart magánál, amennyit akar és nem "csak" önvédelmi célból és típusból ám. Abban egyetértek, hogy mentálisan ez az "ország" így de generel nagyon nem alkalmas a helyzet kezelésére, de az arra alkalmas magyarokat mindenképpen fel kell fegyverezni, hogy használhassák. Nem önvédelmi, hanem támadó eszközökre gondolok, rohampuskákra, gépkarabélyokra, automata sorozatlövő fegyverekre, pánfélelhárító nagyobb kaliberű eszközökre. Persze ezt megoldani csak úgy nem lehet, ehhez helyzetet kell teremteni.
Ma a cigánynak és a zsidónak nem kérdés a fegyver, csak a magyarnak az, mert már a bicska is az, de most, mire a betelepülők már elérnek egy kritikus tömeget (olyan 2 millió) akkorra liberalizálják majd ezt a törvényt is, mert ők szabadon kell, hogy viselhessék és akkor a sok magyar csóró szekuritis sem kell már. Az álcára nem lesz szükség.
A helyzet sem józan logikával, se demokratikus keretek között nem értelmezhető.
# | Hegel Hegel - 2012 02 19 ¦ 11:38:54
Nem lehet ide betenni amit irtam a szekuriti alert jön be egy piros oldal..nah nah miven egy banyek gondolata ilyen veszélyes lenne?


Nah sorban megném melyik a fő "bay"


NEM Imre én objektiven ezt is látom!
Hanem az IDŐ amit nem mi mégcsak nem is ŐK forgatnak ha mást akar lehet annyi fegyverük amennyit akarnak, sokszor önmaga ellen sül el a túlképzés is!

Na egybe szerkesztem mertcsak a helyet foglalja.

Hogy miért érzem én ezt igy? Hmm kinevetnél de mitől volt a sok szentünk gondolkozz és hogyan... ....mi is itt állunk olyan szegényen és fegyvertelenül mint pl Szt Erzsébet és a cipók rózsává váltak, és a többi...csak gondolkozz! Vagy ne hanem érezd!meghajol

Na akét bekezdés között volt egy bövitett mondat arra egy piros oldal jön bé szekuriti alert néven és az egész oldal valami izé.

Hogy melyik szóra ugrik??? nemtudom...
Sad
# | Hegel Hegel - 2012 02 19 ¦ 11:46:19
Nem kéne hagyni öket ahogy vannak és a magyaroknak hátrébb húzódni a hagyni őket egymással csihi puhi?

Hát ez volt az a mondat nem virágnyelven!


Eddig velünk tették ezt......még lehetünk az a bizonyos 3.
# | zafir zafir - 2012 02 19 ¦ 12:03:40
Magyarországon a legkiszolgáltatott rétegeknek nincs fegyvere. Ha még tartana is valaki, anyagi okok miatt megsem teheti. Az birtokol fegyvert, akit testőrók védenek.Nem csak az egyéneknek nincs nálunk fegyvere, az országot is lefegyverezték a nagyobb létszámú hadsereg szétverésével.
20 évvel ezelőtt még jó volt a közbiztonság, és volt hadseregünk is.
Így jártunk a demokráciával.
# | dengizin dengizin - 2012 02 19 ¦ 12:15:31
Ha, Isten akarja a kapanyél is elsül... Úgyhogy higgyetek erősen! Más lehetőség úgy sincs.
Avagy mégis! Néhány lehetőség: legálisan, engedély nélkül vásárolható, tartható.
És ráadásul csendes!

www.ijaszapro.hu/files/images/K%C3%A9p108.jpg

www.vadaszat-vadaszbolt.hu/images/cache/3/0/303s400c43678.00i.jpg

Még a 650 kg-os Jávor ledöntésére is alkalmas az íj, mint vadászfegyver: http://videa.hu/v...MPlhPc86Tj

ijaszabc.hu/images/termekek/6/IMG_5449.jpg
# | LOVAGINA LOVAGINA - 2012 02 19 ¦ 12:24:13
Az egész világ , a forradalom állapotában leledzik. Türelme határait feszegeti a szükség és az elég volt érzése. Az érlelő folyamatok minden emberben máshol tartanak , hogy mikor érik meg rá a megfelelő mennyiségű és minőségű ember , annak csak a jóisten a megmondhatója. Nem elég hozzá az " ebből elegem van " érzése, kell hozzá a megújulás akarása.
Tudják - e sokan , -elegen- , hogy mit akarnak a jelenlegi helyett? A külső körülmények változása nem hozza meg a megújulást, ha nincs előtte belső változtatásra való kényszer.
Az egybeesés pillanata , mikor mindazok , akikre várni kellett "megérkeznek", - nos az lesz az a pillanat , amikor a forrásban lévő állapot a forrpontjához ér.
Nem magán akció lesz , közösségi , s aki vezeti , felelősséggel tartozik a vezetettekért,
ezért is kell figyelembe vennie, hol tartanak mások az önmaguk megújulni akarásában.
# | SzuhaMaka SzuhaMaka - 2012 02 19 ¦ 12:24:18
Ez a "C.Veszpremi" egy bohóc! Fel sem bírja fogni, hogy mi megy ebben az országban!

Engem megállított egy rendőr, kinyittatta a csomagtartót és első körben elkobozta a 8cm-nél nagyobb pengéjű késemet, a baseball ütőmet, és a gumibotot!
Angry
Erre kérdeztem tőle, hogy akkor a balta, és az a nagyobb csavarhúzó ami a szerszámos ládámban van, az miért kivétel???
Pfft
Erre az a köcsög elkobozta azokat is!
francba

Ennyit a magyarországi helyzetről!
ja igen
# | GERRY GERRY - 2012 02 19 ¦ 12:41:11
SzM... megáll az eszem

A gumibottal és a baseball ütövel mit kell szerelni az autódon???ja igen

dengizin - akkor ezek azok a bizonyos kapanyelek? (fotók)

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.51 másodperc
68,711,375 egyedi látogató