Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Gyümölcséről a fát

NaplóMai írásom a Háború és béke inspirálta. Kiolvastam, bár Tolsztoj epilógusát csak átfutottam a történelmi-társadalmi értekezése okán, mert mindezt a műben kifejtette, de alapvetéseit a mozgatórugókkal kapcsolatban tévesnek találtam, így konklúziói is meghaladottak. Összefoglaló következik. Megállapítható, hogy Tolsztoj szabadkőműves volt. Ezen szerzeménye zseniális, meglátásai, emberismerete, karakterábrázolása mély tiszteletet érdemel és mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el bátran a művet. Sokat tanultam belőle. Mit is? Azt, hogy a napóleoni háború(k) voltak az emberiség történetében az első (szabadkőműves irányította) „világháború”-ja, melynek célja a CBJ-ben már megismert zsidó világcsászárság létrehozása volt. Minden 200 esztendővel ezelőtti esemény ebben a keretben értelmezhető és így nyer történelmileg is megközelíthető értelmet és mindaz, ami akkor zajlott, éppen napjainkban hozza meg „gyümölcsét”.

A Nagy Francia Forradalom nem volt más, mint egy jakobinus-zsidó diktatúra, amelyet több, mint 100 évre rá a Tanácsköztársaság patkányforradalma, Szamuely-Kóhn diktatúrája alatt a magyarok is átélhettek. Az addigra már szétzilált, lekenyerezett uralkodó elitet takarították el a zsidók az útból a szokásos liberális (Liberté) jelszavakat skandáltatva a kiszipolyoztatott és felheccelt tömegek által. A hatalmi átrendeződés megkövetelte, hogy a nemzetállamokat először egységbe tereljék és ezeket a nagy konglomerátumokat (Franciaország, Habsburg-Magyar Monarchia-Poroszország és Oroszország) egymás ellen háborúba vigyék, hogy minden országban, amelynek területét szétdúlták, megindulhasson a „demokratikus” átrendeződés a „szabadság, testvériség, egyenlőség” jelszavát skandálva. A „köztársaságból” így lett császárság és a „rablóvezér” Napóleonból így lett végül császár, miközben a „szövetséges” hatalmak hol egymás ellen, hol egymás mellett törtek lándzsát, de közben sok jó hazafi, régi nemesi sarj, leszármazott hagyta ott a fogát a csatatereken, vagy lett földönfutóvá, miközben az egyszerű parasztok minden területről hullottak, mint a legyek. A fontosabb pozíciókba már mások keveredtek. „Tanácsadók” és egyéb szerzetek, akik már a parlamentalista csalásokat készíthették elő az akármilyen „szenátusokban”, miközben a zsidó röhögött a markába, mert ő súgott Keletnek és Nyugatnak is, terelgette a vezetőket a végzetük felé. Lengyelország szét - és összeszerelése, liberális alkotmánya, a zsidók „felszabadítása”, a Szent Szövetség létrejötte, majd az addig „lapító” angolszász zsidók végleges „győzelme” Vízilónál Napóleon felett, mind szimbolikus ármány. Sándor cár lemondása a világ uralkodójának titulusáról, miután Napóleont végül is Kutuzov zseniálisan egyszerű orosz lelke és a szabadkőművesek újabb parancsa megfutamította, mind remekül beleillenek a rendező elvbe. Moszkva „felégetésének” most lesz a 200. évfordulója, s ha figyelitek a dátumokat, akkor a „napóleoni háborúk”, mint valójában az I. világháború után az 1848-as szintén szabadkőművesek által generált forradalmak törtek ki, majd jött az II. VH – melyet I-nek ismerünk – éppen 100. éves ciklusnak a végén és 1939-40-ben megindul a III. VH-is, amely azóta is tart, viszont a napóleoni I. VH-nak és a „Tengelyhatalmak” 1914-es II. VH-jának 100 éves ciklusának is most közelítjük a 100. évfordulóját, így az eddig megismert okok és okozatok arra engednek következtetni, hogy a IV. VH a küszöbön áll, vagy állt – annak megfelelően, hogy sikerült-e kisiklatni az eredeti terveiket. Mivel szuperhatalmak létrehozása felé haladunk és az USA-Kanada-Mexikó szövetsége esetében is egy unióról, az EU átrendeződésével is egy Uniók Európájáról, majd pedig a már egyértelműen körvonalazódó Ázsiai Unióról beszélhetünk, hideg és melegen tálalt háborúkkal már most is megszórva, ezért talán van arra esély, hogy a VH. Katonai része már nem lesz akkora dúlás, mint ahogy azt tervezték. Ahogy az lenni szokott, minden ilyen háborúnak érintenie kellett Afrikát is, a gyarmatokat és a Közel-Kelet bizonyos területeit is. Ez vissza-visszatérő motívum, ahogyan ezt most is tapasztaltuk és mióta létezik a Szuezi-csatorna, azóta mindig ezzel is kezdik az operáció fájdalmasabb részét.

A birodalmi szemlélet szerteágazó és több szálon futó látószöget képvisel. A könyvben annyi utalást kaptam Moszkva helyzetére és szerepére, hogy emellett nem lehet szó nélkül elballagni. Moszkvát, mint „Szent Város” emlegetik 200 temploma miatt, de Ázsia fővárosaként is ír róla Tolsztoj. Igen-igen, ez most lesz igazán aktuális, ha „el nem rontják”, bár az Urál-tól még igencsak keletre található, de mégis. Nagy Katalin már azon iparkodott, hogy feltámassza a Kelet-Római Birodalmat, melynek korábban Bizánc volt a központja és ehhez megvoltak a területi igényei és a regió mellé a religiót is egy kalap alá tudta volna terelni, mert akié a terület, azé a vallás is. A törökökkel volt némi egyet nem értés ebben a kérdésben, de a napóleoni háborúk meghozták a békát, bár maga Napóleon megrótta Sándort ezért, s fennen hirdette, hogy ő oda adta volna neki Romániát és Moldáviát is, ha vele egyezik ki. Ne feledjük, hogy a Török Birodalom volt a teljes Balkán ura, de a Krímért való korábbi háborúk is azt mutatták, hogy nem töretlen az a török-orosz barátság. Az orosz ortodox egyház 1448-ban lett önálló és szakadt el Konstantinápolytól. Most azt látjuk, hogy olyan sebesen kezdődött el az egyház-ügyek terelgetése, hogy nem tudjuk nem észrevenni, hogy az egyesítés felé halad. A vatikáni pápua nekidurálja magát és elmegy az anglikánokhoz. Fut egy kört, de előtte körbenyalja a salamoni templomköveket és később már arról értesülünk, hogy Kirill orosz ortodox egyházfővel egyeztetnek, aki korábban szintén bejár „hegyet s völgyet”, s minden vallási vezetővel egyeztet. Ha csak a szűk pátriánkra gondolunk, akkor is fel kell tűnjön, hogy Olstein-akit egyre gyakrabban náciznak, diktátoroznak, hitlereznek a szintén fajtársai- gyakrabban jár Vatikánba, mint az elmeorvosához, de Sitt Pali is odatolja a bringát, amennyiszer csak erre utasítást kap. Most meg cikkezik, hogy Erdő Péter zsidó-kaotikus egyházfő neve is fölmerült a rabbinátusban, hogy legyen tán ő a legújabb pápua. No, akkor miért is Szent Koronáznak annyit mostanság, meg vármegyéznek, meg „nemeseznek”, meg Szent Korona Alkotmányoznak, meg Szent Istvánoznak, meg emlegetik a királyságot, Erdélyt..., cigány-autonómiát? Királyi esküvők, lemondások, hatalom-átadás, átrendeződés...? De éppen ma olvastam, hogy cikkeznek a két Korea egyfajta fúziójáról is. Nem vicc. Az orosz Katonai Szemle online hasábján erről is van egy cikk. Világ akárki-csodái egyesüljetek! Apropó, tudtátok, hogy a Kopt Keresztények is ca. 18 millió fővel számolnak és esküsznek rá, hogy az első pápájuk nekik volt és ők BÁBÁ-nak nevezik (no nem Mária). De míg szavam nem feledem a napóleoni hőstettek sorát gazdagítja Málta „megnyerése” is, mert a bevehetetlen erődöt bevette egy lövés nélkül. Tudjuk, hogy régi „titkos” Keresztes Lovagrendes szabadkőműves terület az, amely ekkor „szűnt meg” és mára már köztudottan Vatikán irányítása alatt áll.

Nos, lehet, hogy fontos adalék, de a napóleoni Moszkva elleni támadása és annak elfoglalása után pár nappal hal meg Mayer Amschel Rothschild is, aki 1776-ban alapította meg a Rothschild bankházat, amely 1812-re Európa legnagyobb bankházává lett? Ugyan ki finanszírozta azokat a később bekövetkező háborúkat? Nem azért mondom, de ha valaki nagyon misztikus a számokban, akkor nézzen utána, hogy mindennek ugyan van-e jelentősége. Napóleonnak be kellett vonulnia 9/11-re és el kellett foglalnia Moszkvát, az Amschelnek pedig 9/19-én ki kellett lehelnie ami benne volt. Jövőre lesz mindennek a 200.évfordulója!

De visszatérve a birodalmak taglalásához, megdöbbentő volt ráébredni arra, hogy mindez már kerek 200 esztendeje is napirenden volt, csak a mostani tudásommal olvasva ezt így már értelmet is nyer éppen a jelenkor eseményeinek tükröződésében. Oroszországon a sor, hogy „naggyá legyen” a katolicizmusban és vezesse a keresztényi világot vallási alapon is megerősítve, de Törökországnak is naggyá kell lennie a muszlimok között, hogy egy birodalmat tudjon kormányozni, mely most formálódik, erős perzsa és más muszlim támogatás mellett. Nem elképzelhetetlen, hogy ebben az „olvasztótégelyben” államok szívódnak fel – talán a görög is megszűnik, hogy egészen az orosz-szláv érdekeltségi területekig karolhassa át korábban háborúk árán megvívott területeit. Ahogy a pánszlávizmus, úgy a muszlim egység is szerveződik és ez óriási erőt fog képviselni. Orosz szerzők feszegetik Európára való jogosultságukat, a kultúra és a nyelv elterjesztőiként (korábban barbárok, gótok...néven futottak itt, csak a vatikáni zsidó-kaotikus politika kiirtotta és elkergette őket a keleti határok mögé)- aposztrofálják magukat és csak most jönnek még igazán bele a faji, nemzetiségi hovatartozást firtató kérdések feszegetésébe.

Ha tehát összeállnak megint a „Szent Szövetségek”, akkor vagy lehet kezdeni a „keresztes hadjáratot” Jeruzsálemért, vagy látványosan ki lehet békülni a vallások közötti döccenők elsimításával. Olvasok olyan cikkeket, melyekben arra tesznek utalást kutatásokra hivatkozva, hogy a világvallások „el fognak tűnni”. Nos, lehet, hogy ez is csak badarság, de vagy a háború okán, vagy a nagy kibékülés miatt lesz összeterelve a humanoid társaság. Esély van az utóbbira is, ahogy az orosz is „kibékült” a törökkel és amit korábban a régióról írtam(tunk), az mind helytállónak bizonyul(t) idővel.

Egyéb jelek is vannak azzal kapcsolatban, hogy egyfajta „keresztes hadjáratra” készülnek(tek) cionék. Az első keresztes hadjáratot (akkor még nem nevezték így) II. ORBÁN pápa hirdette meg 1096-os kezdéssel, de tetőfokán 1098-ban volt a küzdelem. Pontosan 900 évre rá nálunk is tetőfokára hágott egy Orbán, aki Orsósról magyarított, de valójában Olstein. Most a II. ORBÁN kormányzását éljük, aki a pápától valamit vár, s ha jól sejtjük, akkor egy koronázással is beérné – ha közbe nem jön addig a „valami”, s mikor Magyarország teljhatal-múúúú zsidó-cigány királya, helytartója lészen, akkor meghivatkozva a II. András óta érvényes bullát, Jeruzsálem zsidó királyává is válik egyszerre, ahol a vallások a szeretetben kioltják egymást. Tovább is van mondjam még?

Tolsztoj a Háború és béke című műve kortörténeti látlelet. Az orosz vezérkar franciául beszél egymással is, de tele vannak németekkel, osztrákokkal és magát a hadsereget is „külföldiek” vezénylik. A könyv „főhőse” Pierre, egy orosz mágnás balkézről született gyermeke, aki Párizsban nevelkedik, majd visszatér és szabadkőműves lesz. Kalandok sora, a valódi orosz lélek leírása, hatalmas emberi bölcsesség és minden egyéb az, amiért a könyvet olvasásra és üzenetének megértésére ajánlom. Még írok róla. Egyelőre annyit, hogy Kutuzov bölcsessége az idő és a türelem megfelelő alkalmazása, az izgágák fékentartása és az elkerülhetetlennel való szembenézésen alapult. Emberi döntések helyett átüt valami sokkal nagyobb erő, mely ez eseményeket úgy alakította, ahogy és ez bizony a szabadkőműves zsidó-machináció, melyre Tolsztoj is indirekt utal, de azt sorskérdésként kezeli.

Nos, a a hírek közé csak pár gondolat, aztán megyek a dolgomra:
A sokakat izgató líbiai kérdésről van egy kis szösszenetem. A nyugatiak nem kicsit avatkoztak be földi csapaterőkkel is a „harcokba”, melyek mészárlásba torkollottak. Íme, ez a tét!

„Líbia elkobzott /nyugati gyárait kínálják Orosz+ Kína felé. Pénzt mind ellopták. Összérték kb.: 3400 milliárd Euro. Kadhafi szülővárosa = Drezda. Tömegsírok, DÓZEREK!
Nyugat ÖSSZBEVÉTEL = Líbia/Kadhafi nyugati vagyona + pénz + Líbia állami vagyona + 30 évre OLAJ/GÁZ = 50 billió Euró! Művelt Nyugat = XXI. század.”
Tényleg?


Másik gondolatom a svájci Frank mai „áresése” apropóján az, hogy talán az orosz választásokra mér tényleg eldől a kérdés és ne feledjük, hogy Izraelben is választások lesznek hamarosan. Úgy tűnik, egyelőre Putyin nem csak „verhetetlen”, hanem 100-ból 90-en most is rá szavaznának ám felmerült egy de. Mi van, ha azt mondatják vele, hogy mégse „vállalja”. Ettől tartanak páran, mert akkor sok álomnak és nem csak álomnak lőttek ám. Bár erre nincs sok esély, de a kavarás megy a háttérben és már csak az az igaz, ami elmúlt, de lehet, hogy az sem.

Még pár gondolat: Mostanában többször jártam úgy, hogy észleltem a telefonom blokkolását. Mindez a párom telefonjával is igaz volt azokban a periódusokban. A bejövő hívásokat és sms-eket blokkolták, s volt, hogy a gyerekeket kellett hívnia, hogy szóljon nekem, hogy valaki keres, miközben a telefonom ott volt mindvégig előttem. Kicsit unom!
Az „NBH” legújabban a tűzoltóságokra települ be, felszerszámozott – általában Mercedes, megerősített alvázú tranzitokkal- és ezekről a „bázisokról” háromszögelik az internetes és telefonos adásokat. Az infó a tűzoltóktól érkezett, s több állomásról erősítették meg annak hitelességét. Javaslatom csak annyi, hogy élve ne eresszétek ki őket, úgyis halottak már, csak még nem tudják! Osztott sugár a rájuk, de csak miután a benzin belobban a kocsi alatt! Persze mindezt csak demokratikusan és csakis önvédelemből tehetitek meg, mert egyébként állatkínzásnak minősül!

A helyzet napról napra érlelődik!

A következőt meg Szima Juditnak üzenem! Tudom Judit, hogy nem kicsi a baj és eleged van, ahogy nekem is. Kaptál már pár jó és használható javaslatot, élj vele, míg teheted. Nincs hova hátrálnod! Gyűjtsétek össze az össze birtokotokban lévő rendőri vezetőkről szóló bűncselekmény-gyanús és elsikált, ki nem tudódott esetet. Pinyóról és a többi „aljadékról” egyaránt minden olajos és egyéb maffia-ügyeket. Politikusok is legyenek benne, mind aki csak érintett kicsit is ezekben és várom leközlésre! Az ál-Pinyó „belügyér” úgy is el van tűnve, mint az aranyóra a gőzfürdőben. Én csak úgy tudok segíteni rajtad és rajtatok, ha segítetek önmagatoknak. Ez nem politika, ettől nem kell félni. Ez már régen nemzetvédelem és becsületbeli ügy. Ha van pár „jó ember” a TMRSZ-ben – remélem nem csak pár van-, akkor ezt nagyon gyorsan le lehet zongorázni, aztán meg mehetünk akasztani sorban őket demokratikusan, ahogy kell. Nos, ez a mai nap legjobb ajánlata, azt hiszem. Ne késlekedjetek, mert Olstein meg hamarosan bejelent valamit a valamire! Lehet, hogy lemond, lehet a leckét fel? Ideje lenne már neki is végét vetni, hogy ne arathasson tovább. No majd megoldják az illetékesek, nehogy illetéktelen kezek közé keveredjen az a megoldás. Víz van elég, ott tisztára lehet mosdatni, ha összekennék a kezüket vele.

Hozzászólások

# | postaimre postaimre - 2011 09 06 ¦ 16:20:46
Na tessék, egy pillanatra fordulok csak el és a törökök már tengeri háborúval "fenyegetik" a zsidókat. Forró ősz? Ám legyen!
# | Hegel Hegel - 2011 09 06 ¦ 17:19:56
Csak fenyegetik? az semmi még...majd ha 300 évig ott lesznek netán az már valami!
Ahogy a kivánságukra 150 éven át itt voltak, azóta a kamat 100% ra ment fel ugyhogy 300 év is kevés lesz:)
Jah a volt templom helyére ali pasa türbéjét épitik fel....
# | Zoltan74 Zoltan74 - 2011 09 06 ¦ 17:22:23
Kondenzcsíkmentes jónapot!
A telóblokkolás kapcsán kérdezném,az lehetséges hogy magát a mobiltelefont "némítják" el? Az összes funkció működik rajta,csak éppen telefonálni nem lehet vele,semmilyen simkártyával nem megy,de az eredeti sim-et másik készülékbe rakva minden [khmm]a.Tudom hogy ez nem mobiltelefonos oldal,de hátha másnak is volt hasonló tapasztalata.
# | Bazalt Bazalt - 2011 09 06 ¦ 18:07:15
Egy kicsit off lennék.
Az Elenin nevü üstökössel kapcsolatban.
Picit számolgattam és jelenleg az a veszély nem fenyeget, amivel több helyen riogatnak, hogy eltakarja a napot kb 30 órára. Ahhoz hogy ez megtörténjen vagy 3x-osára kéne nőnie vagy legalább 0.15 AU-ra meg kéne közelítenie a Földet, ami a jelenlegi pályájához képest viszonylag jelentőssebb elhajlás.
Viszont, ha ez bekövetkezne és tényleg takarná a napot, akkor (vagy több) a Föld hőmérséklete nap nélkül 30 órán keresztül (plusz előtte gyengébb nap) nem is tudom
-130, -150 fok... az egyenlítőnél is... esetleg még hidegebb és ugye a folyékony nitrogén/oxigén légkört elég problémás belélegezni.
# | postaimre postaimre - 2011 09 06 ¦ 18:13:54
Bazalt, most beszéltem az Eleninnen. Leült vacsizni a Nibiruval és megbeszélik, hogy most akkor illuminá-tus, vagy illuminá-kuss és majd jönnek, ha megegyeztek.
Zoli, bármi lehet!
Csak az érdekesség kedvéért jegyzetelem meg, hogy a cikk lényegéről lehet úgy is beszélgetni, hogy nem beszélünk róla, mert nagyon komoly témával hirtelen megjelennek ilyen fontos kérdésekkel a "jószándékú" érdeklődők. Semmi gond, csak jelleztem, hogy érzékeltem.
# | Hegel Hegel - 2011 09 06 ¦ 18:41:36
Zoli mióta erre a honlapra felregeltem meglehetősen furán müködnek a telójaim ugy a mobil...mintha ikresitve lenne háttérben idegen pacákhangok mint a pórrázós ami szintén holott titkos és olyan idegenek hivnak majd tévesen letesznek akik???...külföldi angol rizsa is....Szóval és tettel a 15 évből csak tavaj októl viselkedik igy a masiniszku.....vagy ez is az annumakik voltak:)
Jut eszembe kint a falon a faxbuk egy kémhálózat irta valaki naja énis rájöttem a gyónás már nem divat helyette azt találták ki.
# | professor professor - 2011 09 06 ¦ 18:48:51
Köszönjük az ájrodalmi elemzést.. Ha elfogynának a polcról az orosz klasszikusok, itt van ez:

http://www.suline.../0/21933/1

Sajnos meghalt a szerző, ezért félbeszakadt, így csak 3 kötetes... Cool csupán 3000 oldalon át fejti ki a tulajdonságok nélküli ember-t...

A telefonról: Ha beviszhangzik, stb. az amatőr házi színvonalú lehallgatás, vagy direkt elrontott, professzionálisan végzet megfigyelést nem nagyon lehetne így észrevenni.. Amit zoli74 felvetett, az is lehetséges szerintem...
# | postaimre postaimre - 2011 09 06 ¦ 18:53:03
Hegel, figyeld csak Sárközy mit mutogat a pici mancsával? Csinálj így te is és leszállnak rólad. Emlegesd a Nibirut, anumakikat, ufókokat és akkor halára röhögik magukat, pedig tudják, hogy amit írok, az halálosan komoly. Vicces nem?
kepfeltoltes.hu/thumb/110906/s_rk_zy_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu

Ha meg a törököt emlegettük, akkor igaz a mondás, hogy a törökkel törököt fogtak. Most akarja telepíteni a zsidaj a légvédelmi rendszerüket, mikor már pont azért kell, hogy ellenük fordíthassa. Ügggyes!
kepfeltoltes.hu/thumb/110906/t_r_k-usa_radar_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu

Prof, a már olvasom a Dovator tábornokot, de sort kerítek arra is, ha időm engedi.
# | 7777 7777 - 2011 09 06 ¦ 19:24:51
Szerintem azért van ez a telefonos mizéria, mert Imre és 6 fős hallgatósága roppant veszélyes lehet a hatalomra nézve. Ki kell nyírni mindenkit!!! De csak demokratikusan, ahogyan a kormányzó úr is mondá.
# | tibi975 tibi975 - 2011 09 06 ¦ 19:34:39
A nagy francos forradalomról és Napóleonról már írtam én is a blogomba ( http://www.pokolr...;Itemid=41 ), és csak egyetérteni tudok.

A mostani helyzethez: az elkövetkezö hetekben figyeljétek az EU bankrendszer és az euró felöli híreket, mert újból forró a helyzet. Nagy bankcsödök jöhetnek az EU-ban, és az Euro is "eltávozhat", minden a németek magatartásától függ.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.42 másodperc
71,944,838 egyedi látogató